Nguồn vốn chính sách giúp trên 4,5 triệu hộ thoát nghèo

ANTD.VN - Ngân hàng Chính sách Xã hội cho biết, tính đến hết tháng 8-2017, đã có trên 30 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, góp phần giúp trên 4,5 triệu hộ thoát nghèo.

Nguồn vốn chính sách giúp trên 4,5 triệu hộ thoát nghèo ảnh 1Tính đến hết tháng 8-2017, đã có trên 30 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn

Cũng từ nguồn vốn này đã tạo việc làm cho gần 3,5 triệu lao động; trong đó, có hơn 111.000 lao động thuộc hộ nghèo và gia đình chính sách được vay vốn đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài.

Cùng với đó, có trên 3,5 triệu học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập. Đồng thời, xây dựng gần 10 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; gần 520.000 căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách; gần 105.000 căn nhà cho hộ gia đình vượt lũ đồng bằng sông Cửu Long; trên 11.000 căn nhà phòng tránh bão, lụt. 

Tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội hiện đạt 167.047 tỷ đồng, gấp 23 lần so với thời điểm nhận bàn giao. Đáng chú ý, tỷ lệ nợ quá hạn của Ngân hàng Chính sách Xã hội chỉ chiếm 0,43%/tổng dư nợ. 

Đại diện Ngân hàng Nhà nước đánh giá, sau 15 năm hoạt động, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và ngành ngân hàng giao phó. Với mô hình hoạt động ưu việt, hiệu quả, các chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước đã được truyền tải một cách kịp thời tới các đối tượng thụ hưởng; góp phần ngăn chặn nạn cho vay nặng lãi ở nông thôn; thay đổi cơ bản nhận thức của người nghèo về ý thức tiết kiệm, tạo lập nguồn vốn tự có và tích lũy cho tương lai, hoàn thành cơ bản Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững qua các thời kỳ. 

Cụ thể, đưa tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2001-2005 từ 17% xuống 7%, giai đoạn 2005-2010 từ 22% xuống 9,45%, giai đoạn 2010-2015 giảm từ 11,8% xuống còn 4,25%. Bên cạnh đó, giảm số lượng xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn từ 4.188 xã, 428 huyện, 57 tỉnh năm 2007 xuống còn 3.815 xã, 420 huyện, 53 tỉnh năm 2017.