• Trung Quốc yêu cầu Anh ngừng can thiệp công việc nội bộ của Hồng Kông

    Trung Quốc yêu cầu Anh ngừng can thiệp công việc nội bộ của Hồng Kông

    ANTD.VN - Ngày 24-2, Trung Quốc yêu cầu Anh ngừng mọi can thiệp vào công việc nội bộ của Hồng Kông, đồng thời tuyên bố mọi vấn đề ở đặc khu này thuộc tình hình chính trị nội bộ của Trung Quốc và Anh nên cẩn trọng trong từng phát ngôn của mình. Tuyên bố này của Trung Quốc được đưa ra ngay sau khi Anh vừa công bố báo cáo về tình hình của Hồng Kông.