Người Hà Nội đón Giáng sinh không quên phòng chống dịch Covid-19Người Hà Nội đón Giáng sinh không quên phòng chống dịch Covid-19Người Hà Nội đón Giáng sinh không quên phòng chống dịch Covid-19Người Hà Nội đón Giáng sinh không quên phòng chống dịch Covid-19Người Hà Nội đón Giáng sinh không quên phòng chống dịch Covid-19Người Hà Nội đón Giáng sinh không quên phòng chống dịch Covid-19Người Hà Nội đón Giáng sinh không quên phòng chống dịch Covid-19Người Hà Nội đón Giáng sinh không quên phòng chống dịch Covid-19

Người Hà Nội đón Giáng sinh không quên phòng chống dịch Covid-19

ANTD.VN - Hàng nghìn người đã đến các nhà thờ trên địa bàn thành phố Hà Nội để đón Giáng sinh trong đêm 24 rạng sáng ngày 25-12. Theo ghi nhận, đa số người dân ý thức được công tác phòng chống dịch Covid-19 và đã thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng.