• Theo đèn báo hay hiệu lệnh của người điều khiển giao thông?

    Theo đèn báo hay hiệu lệnh của người điều khiển giao thông?

    ANTD.VN - Tôi thường xuyên phải di chuyển trên đường; tại các ngã ba, ngã tư có đèn tín hiệu thì mọi người đều chấp hành theo hệ thống đèn báo. Tuy nhiên, có rất nhiều thời điểm tôi thấy CSGT phát hiệu lệnh trái với hệ thống tín hiệu đang phát, ví dụ đèn xanh CSGT vẫn không cho phép các phương tiện di chuyển… Vậy tôi xin hỏi là những trường hợp như thế thì người lái xe phải chấp hành hiệu lực của CSGT hay hiệu lệnh của hệ thống đèn giao thông?