Xe+

Theo đèn báo hay hiệu lệnh của người điều khiển giao thông?

  • 02/01/2017 13:37
  • 0 bình luận
  • In bài
ANTD.VN - Tôi thường xuyên phải di chuyển trên đường; tại các ngã ba, ngã tư có đèn tín hiệu thì mọi người đều chấp hành theo hệ thống đèn báo. Tuy nhiên, có rất nhiều thời điểm tôi thấy CSGT phát hiệu lệnh trái với hệ thống tín hiệu đang phát, ví dụ đèn xanh CSGT vẫn không cho phép các phương tiện di chuyển… Vậy tôi xin hỏi là những trường hợp như thế thì người lái xe phải chấp hành hiệu lực của CSGT hay hiệu lệnh của hệ thống đèn giao thông?

Trả lời:

Theo Điều 8 QCVN 41:2016/BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ:

“Điều 8. Hiệu lực của người điều khiển giao thông

Tất cả các lái xe, người đi bộ đều phải chấp hành nghiêm chỉnh hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, kể cả trong trường hợp hiệu lệnh trái với tín hiệu của đèn điều khiển giao thông, biển báo hiệu hoặc vạch kẻ đường”.

Như vậy, khi có hiệu lệnh của CSGT thì anh/chị sẽ phải chấp hành nghiêm chỉnh hiệu lệnh đó mặc dù hiệu lệnh của CSGT đó có thể trái với tín hiệu đèn điều khiển giao thông, biển báo…

Ngoài ra mục 4.1 Điều 4 QCVN 41:2016/BGTVT cũng quy định:

“Điều 4. Thứ tự hiệu lực của hệ thống báo hiệu

4.1. Khi đồng thời bố trí các hình thức báo hiệu có ý nghĩa khác nhau cùng ở một khu vực, người tham gia giao thông phải chấp hành loại hiệu lệnh theo thứ tự như sau:

4.1.1. Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông;

4.1.2. Hiệu lệnh của đèn tín hiệu;

4.1.3. Hiệu lệnh của biển báo hiệu;

4.1.4. Hiệu lệnh của vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường”.

Như vậy, trong mọi trường hợp thì hiệu lệnh của người điều khiển giao thông (CSGT) sẽ được ưu tiên và người lái xe phải nghiêm chỉnh chấp hành theo quy định.

Theo Luathuythanh

Tin cùng chuyên mục