Người dân Thủ đô thích thú nghe hát quan họ tại Văn Miếu - Quốc Tử GiámNgười dân Thủ đô thích thú nghe hát quan họ tại Văn Miếu - Quốc Tử GiámNgười dân Thủ đô thích thú nghe hát quan họ tại Văn Miếu - Quốc Tử GiámNgười dân Thủ đô thích thú nghe hát quan họ tại Văn Miếu - Quốc Tử GiámNgười dân Thủ đô thích thú nghe hát quan họ tại Văn Miếu - Quốc Tử GiámNgười dân Thủ đô thích thú nghe hát quan họ tại Văn Miếu - Quốc Tử GiámNgười dân Thủ đô thích thú nghe hát quan họ tại Văn Miếu - Quốc Tử GiámNgười dân Thủ đô thích thú nghe hát quan họ tại Văn Miếu - Quốc Tử GiámNgười dân Thủ đô thích thú nghe hát quan họ tại Văn Miếu - Quốc Tử GiámNgười dân Thủ đô thích thú nghe hát quan họ tại Văn Miếu - Quốc Tử GiámNgười dân Thủ đô thích thú nghe hát quan họ tại Văn Miếu - Quốc Tử GiámNgười dân Thủ đô thích thú nghe hát quan họ tại Văn Miếu - Quốc Tử GiámNgười dân Thủ đô thích thú nghe hát quan họ tại Văn Miếu - Quốc Tử GiámNgười dân Thủ đô thích thú nghe hát quan họ tại Văn Miếu - Quốc Tử GiámNgười dân Thủ đô thích thú nghe hát quan họ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Người dân Thủ đô thích thú nghe hát quan họ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

ANTD.VN -Cùng với hội chữ Xuân đang diễn ra tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám thì ở khu vực Hồ Văn còn có một không gian văn hóa quan họ do các nghệ sĩ của Trung tâm Phát triển Nghệ thuật âm nhạc Việt Nam biểu diễn phục vụ người dân Thủ đô cũng như du khách thập phương vui xuân đón Tết Canh Tý 2020.