Người dân Hà Nội đổ về Văn Miếu xin chữ đầu nămNgười dân Hà Nội đổ về Văn Miếu xin chữ đầu nămNgười dân Hà Nội đổ về Văn Miếu xin chữ đầu nămNgười dân Hà Nội đổ về Văn Miếu xin chữ đầu nămNgười dân Hà Nội đổ về Văn Miếu xin chữ đầu nămNgười dân Hà Nội đổ về Văn Miếu xin chữ đầu nămNgười dân Hà Nội đổ về Văn Miếu xin chữ đầu nămNgười dân Hà Nội đổ về Văn Miếu xin chữ đầu nămNgười dân Hà Nội đổ về Văn Miếu xin chữ đầu nămNgười dân Hà Nội đổ về Văn Miếu xin chữ đầu nămNgười dân Hà Nội đổ về Văn Miếu xin chữ đầu nămNgười dân Hà Nội đổ về Văn Miếu xin chữ đầu nămNgười dân Hà Nội đổ về Văn Miếu xin chữ đầu nămNgười dân Hà Nội đổ về Văn Miếu xin chữ đầu nămNgười dân Hà Nội đổ về Văn Miếu xin chữ đầu nămNgười dân Hà Nội đổ về Văn Miếu xin chữ đầu nămNgười dân Hà Nội đổ về Văn Miếu xin chữ đầu nămNgười dân Hà Nội đổ về Văn Miếu xin chữ đầu nămNgười dân Hà Nội đổ về Văn Miếu xin chữ đầu nămNgười dân Hà Nội đổ về Văn Miếu xin chữ đầu nămNgười dân Hà Nội đổ về Văn Miếu xin chữ đầu nămNgười dân Hà Nội đổ về Văn Miếu xin chữ đầu nămNgười dân Hà Nội đổ về Văn Miếu xin chữ đầu nămNgười dân Hà Nội đổ về Văn Miếu xin chữ đầu nămNgười dân Hà Nội đổ về Văn Miếu xin chữ đầu nămNgười dân Hà Nội đổ về Văn Miếu xin chữ đầu năm

Người dân Hà Nội đổ về Văn Miếu xin chữ đầu năm

ANTD.VN - Trong 2 ngày đầu năm Giáp Thìn 2024 (mùng 1 và mùng 2), Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã đón lượng khách đông đảo về tham dự Hội chữ Xuân 2024.