Nghiêm cấm đổi phụ tùng ô tô tạm thời để đi đăng kiểm

ANTD.VN -  Dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ của Bộ Công an có một điều khoản rất đáng chú ý, đó là đưa hành vi thay đổi phụ tùng xe cơ giới để tạm thời đạt tiêu chuẩn kỹ thuật của xe khi đi đăng kiểm vào hành vi bị nghiêm cấm.