Nghị quyết 09 nâng tầm đội ngũ chỉ huy Công an Hà Nội

  • 09/05/2022 16:03
  • 0 bình luận
  • Nhóm PV Nội chính (ảnh Lam Thanh)
  • In bài
ANTD.VN - Tại hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 09 của Đảng ủy CATP được tổ chức sáng nay 9-5, nhiều đơn vị đã trình bày phương án, thể hiện quyết tâm đưa Nghị quyết chuyên sâu về công tác cán bộ lần đầu tiên được triển khai.

Xây dựng đội ngũ chỉ huy là “chuyên gia” trong lĩnh vực mình phụ trách

Nghị quyết 09 là văn bản định hướng mang tính “xương sống” để các đơn vị trong CATP từng bước xây dựng đội ngũ chỉ huy đủ về số lượng, thực sự chuyên nghiệp, chuyên sâu về trình độ nghiệp vụ, là những “chuyên gia” trong lĩnh vực mình phụ trách.

Nghị quyết 09 nâng tầm đội ngũ chỉ huy Công an Hà Nội ảnh 1

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng CAQ Hà Đông

Nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy là một trong những công tác khó khăn, phức tạp luôn được Đảng uỷ, Ban Chỉ huy CAQ Hà Đông đặc biệt quan tâm, coi đây là “gốc” của công tác công an. Nhận thức được ý nghĩa đó, ngay sau khi Nghị quyết 09 của Đảng uỷ CATP ban hành, CAQ đã nghiêm túc phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết 09 trong toàn đơn vị, thông qua nhiều hình thức khác nhau như phổ biến nội dung Nghị quyết đến các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Chỉ huy CAQ; quán triệt trong hội nghị giao ban cán bộ chủ chốt, yêu cầu Cấp uỷ, Ban Chỉ huy Đội, phường, các tổ chức đoàn thể trong Công an quận nghiên cứu, phổ biến đến từng CBCS trong đơn vị.

Nghị quyết 09 của Đảng ủy CATP đã nêu rõ nội dung, xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể và phân công rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể. Với phương châm “làm đến đâu, chắc đến đó”, CAQ xác định thực hiện Nghị quyết 09 của Đảng uỷ CATP một cách thực chất nhất, tuyệt đối không làm hình thức, làm lấy lệ.

Cụ thể hóa Nghị quyết 09 vào thực tiễn, CAQ Hà Đông đang bám sát các quy định, quy trình của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an thành phố ta tiến hành rà soát, đánh giá thực sự cụ thể, chi tiết nhất là đối với số 106 đồng chí chỉ huy Đội, công an các phường của đơn vị cả về trình độ chuyên môn nghiệm vụ, chất lượng, kết quả công tác được giao các năm gần đây. Đây sẽ là nền móng để đề xuất Công an thành phố bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ chỉ huy phù hợp với năng lực, trình độ, có chiều sâu, có tính kế thừa nhằm đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng CAQ Hà Đông

Gắn trách nhiệm, hiệu quả công tác của đơn vị, lĩnh vực phụ trách với cá nhân người chỉ huy

Đảng ủy Phòng Cảnh sát kinh tế nhận thức đúng đắn, đầy đủ tầm quan trọng của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời, Đảng ủy Phòng Cảnh sát kinh tế cũng như thức rõ về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và người đứng đầu đối với mọi mặt công tác của đơn vị, đặc biệt là công tác xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác của đơn vị; thực hiện nghi các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, đầu tàu để cán bộ chiến sĩ noi theo.

Nghị quyết 09 nâng tầm đội ngũ chỉ huy Công an Hà Nội ảnh 2

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế

Việc chú trọng xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy có tác động trực tiếp đến công tác xây dựng lực lượng của từng đơn vị trực thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, bảo đảm đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Cấp ủy, chỉ huy các đội trong đơn vị trong phải đoàn kết, thống nhất, đồng thời phải kiên quyết, kiên trì trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy ngay ở đơn vị mình.

Coi trọng cả hai mặt phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ, năng lực công tác; đồng bộ trên ba mặt, đánh giá, phân loại để bố trí theo năng lực, sở trường, trình độ, chuyên ngành đào tạo để phát huy đội ngũ cán bộ hiện có; kịp thời thay thế những cán bộ yếu kém về phẩm chất, hạn chế về năng lực, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; vừa tích cực quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế

Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác quản lý công vụ của Thanh tra CATP

Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy trong đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu công tác, đơn vị đã tuyên truyền, phổ biến, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết 09 đến toàn thể cán bộ đảng viên nắm rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết 09.

Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm được nêu tại Nghị quyết 09 để cụ thể hóa thành các công việc, các bước, lộ trình khoa học mang tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, phân công trách nhiệm nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, đảm bảo đồng bộ, liên thông và tính linh hoạt cao.

Thanh tra CATP đã thực hiện đổi mới nâng cao hiệu quả công tác quản lý công vụ của CBCS, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, của đơn vị đảm bảo rõ người, rõ trách nhiệm. Lãnh đạo, chỉ huy phòng trực tiếp quản lý chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm của chỉ huy cấp đội; chỉ huy cấp đội quản lý trực tiếp chương trình, kế hoạch hàng ngày của CBCS.

Nghị quyết 09 nâng tầm đội ngũ chỉ huy Công an Hà Nội ảnh 3

Trung tá Đoàn Đức Thắng, Chánh Thanh tra CATP

Đơn vị thực hiện quản lý cán bộ đồng bộ, toàn diện trên các mặt tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; chức trách nhiệm vụ được giao; các mối quan hệ trong đơn vị và nơi cư trú; quản lý lý lịch, sức khỏe... Thường xuyên rà soát bổ sung thông tin về cán bộ. Kiểm tra, giám sát CBCS thực hiện nghiêm các quy định, cam kết của mình, báo cáo giải trình trung thực các thông tin có liên quan và chịu trách nhiệm khi có yêu cầu.

Trong thời gian tới, Thanh tra CATP tiếp tục đổi mới căn bản công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo phương châm “cần gì bồi dưỡng nấy”, chú trọng công tác thanh tra đặc biệt, chuyên ngành; làm tốt công tác phối hợp, đưa công tác phối hợp với các đơn vị thực chất, hiệu quả; tổ chức ký kết quy chế phối hợp với các đơn vị. Rà soát, mạnh dạn báo cáo CATP điều chuyển đối với CBCS không đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu công tác thanh tra.

Thanh tra CATP sẽ tham mưu lãnh đạo CATP chỉ đạo tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra chuyên sâu nhằm nâng cao nghiệp vụ thanh tra cho CBCS thanh tra chuyên trách và kiêm nhiệm trong toàn CATP theo hướng cầm tay chỉ việc trong tháng 4-2022.

Trong công tác đào tạo nói chung, Thanh tra CATP tạo điều kiện để CBCS thuộc diện quy hoạch được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, pháp luật... để CBCS nhận việc khó, việc phức tạp để CBCS hiểu sâu về nhiều lĩnh vực công tác. Thực hiện có hiệu quả công tác nhận xét, đánh giá cán bộ đảm bảo thực chất, sát với thực tiễn cán bộ.

Nghị quyết 09 là Nghị quyết rất quan trọng, là cơ sở chính trị có tính toàn diện, xuyên suốt sẽ làm chuyển biến về chất xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Do đó, Thanh tra CATP sẽ quyết tâm triển khai, đưa vào thực tiễn công tác cán bộ trong thời gian sớm nhất.

Trung tá Đoàn Đức Thắng, Chánh Thanh tra CATP

Tin cùng chuyên mục