Ngân sách nhà nước thặng dư gần 70 nghìn tỷ đồng trong tháng 1/2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thu ngân sách nhà nước thực hiện trong tháng 1/2022 ước đạt 13% dự toán, tương ứng khoảng 183,5 nghìn tỷ đồng; cân đối ngân sách nhà nước thặng dư 69,6 nghìn tỷ đồng.

Theo báo cáo của Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước thực hiện tháng 1/2022 ước đạt 13% dự toán, giảm nhẹ 3,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 12,9% dự toán, giảm 8,1% so với cùng kỳ. Thu từ dầu thô ước đạt 13,8% dự toán, tăng khá mạnh 44,6% so cùng kỳ. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 14,2% dự toán, tăng 31,5%.

Thu -chi ngân sách tháng đầu năm giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái

Thu -chi ngân sách tháng đầu năm giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái

Về chi ngân sách nhà nước, thực hiện tháng 1/2022 ước đạt 113,9 nghìn tỷ đồng, bằng 6,4% dự toán.

Chi ngân sách đã đáp ứng các nhu cầu chi thường xuyên để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội, tập trung đảm bảo kinh phí tiền lương, lương hưu, trợ cấp xã hội cho các đối tượng chính sách. Đồng thời, đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời các khoản nợ lãi đến hạn, chiếm 13,7% tổng số chi ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính xuất cấp 13,62 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, giáp hạt đầu năm 2022.

Tiến độ chi đầu tư phát triển tháng 1 chỉ ước đạt 2,5% dự toán Quốc hội quyết định, bằng 2,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Lý giải tiến độ chi đầu tư phát triển đạt thấp, Bộ Tài chính cho hay, do trong tháng 1 các bộ, ngành địa phương tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, thanh toán vốn cho các dự án thuộc kế hoạch năm 2021. Đồng thời, đang trong quá trình phân bổ, giao chi tiết và thông báo kế hoạch vốn năm 2022 cho các chủ đầu tư.

Như vậy, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo, ngân sách nhà nước thặng dư 69,6 nghìn tỷ đồng trong tháng đầu năm 2022.

Cũng trong tháng qua, Bộ Tài chính đã phát hành gần 23,08 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 15,81 năm, lãi suất bình quân 2,36%/năm.