Ngân hàng Nhà nước mua bán cả vàng phi SJC

  • 13/03/2013 14:40
  • 0 bình luận
  • Hùng Anh
  • In bài
ANTĐ - Đây là một nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 06/2013/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), do Thống đốc NHNN ký ban hành chiều 12-3.
        Ngân hàng Nhà nước mua bán cả vàng phi SJC ảnh 1
                           Ngân hàng Nhà nước sẽ mua thông qua hình thức đấu thầu

Theo đó, Thông tư quy định loại vàng miếng giao dịch mua, bán với NHNN là vàng miếng hàm lượng 99,99%, loại 1 (một) lượng do NHNN cho phép sản xuất hoặc tổ chức sản xuất trong các thời kỳ.

Trong thời gian trước mắt, loại vàng miếng giao dịch mua bán với NHNN là vàng miếng do NHNN tổ chức sản xuất (vàng miếng SJC). Tùy điều kiện thực tế, trong trường hợp cần thiết, NHNN có thể xem xét mua bán các loại vàng miếng khác do NHNN đã cho phép sản xuất trong các thời kỳ.

Loại vàng miếng giao dịch cụ thể được thông báo cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trong thông báo mua, bán vàng miếng hoặc thông báo đấu thầu mua, bán vàng miếng của NHNN.

Các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đã được NHNN cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng có nhu cầu tham gia giao dịch mua, bán vàng miếng với NHNN sẽ nộp hồ sơ đăng ký thiết lập quan hệ giao dịch; trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, NHNN thông báo cho TCTD, doanh nghiệp bằng văn bản về việc xác nhận thiết lập quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng.

Về hình thức mua, bán, Thông tư 06/2013/TT-NHNN quy định hình thức mua, bán vàng miếng gồm hình thức mua, bán trực tiếp và mua bán qua hình thức đấu thầu theo giá hoặc đấu thầu theo khối lượng. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 13-3-2013.

Cũng trong ngày 12-3, NHNN cũng ban hành Quyết định số 549/QĐ-NHNN về việc thành lập Tổ giám sát gia công vàng miếng của NHNN. Theo đó, Tổ trưởng Tổ giám sát gia công vàng miếng là ông Lê Thái Nam – Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ NHNN và các thành viên là một số lãnh đạo các đơn vị trực thuộc NHNN.

Tổ giám sát gia công vàng miếng có nhiệm vụ giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu của NHNN đối với việc giao nhận, kiểm định vàng nguyên liệu, quá trình gia công vàng miếng và bàn giao sản phẩm vàng miếng SJC theo quy định hiện hành.

Tin cùng chuyên mục