Ngân hàng làm trung gian chào bán trái phiếu doanh nghiệp cho nhà đầu tư có trách nhiệm mua lại?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngân hàng thương mại có trách nhiệm mua lại trái phiếu doanh nghiệp trong trường hợp ngân hàng đó thực hiện hoạt động đại lý phát hành và có cam kết, ký hợp đồng với nhà đầu tư về việc mua lại trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành.

Đây là trả lời của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đối với cử tri, liên quan đến kiến nghị các ngân hàng thương mại có trách nhiệm mua lại trái phiếu đã trung gian chào bán cho các nhà đầu tư.

Ngân hàng chỉ mua lại trái phiếu khi có thỏa thuận

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước cho rằng theo các quy định hiện hành, doanh nghiệp phát hành có trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc và lãi trái phiếu cho nhà đầu tư theo các điều khoản, điều kiện của trái phiếu.

Đối với trái phiếu chào bán tại thị trường trong nước, trường hợp doanh nghiệp phát hành không thể thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc, lãi trái phiếu theo phương án phát hành đã công bố cho nhà đầu tư, doanh nghiệp có thể đàm phán với người sở hữu trái phiếu để thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác.

Về trách nhiệm của ngân hàng thương mại, căn cứ quy định tại Thông tư số 40/2011/TT-NHNN, trường hợp ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện hoạt động đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại thị trường trong nước cam kết với nhà đầu tư về việc mua lại trái phiếu doanh nghiệp thì phải ký hợp đồng với nhà đầu tư.

Trong đó, nêu rõ điều kiện, điều khoản về việc mua lại trái phiếu và phải tuân thủ quy định của NHNN về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp và các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng khi thực hiện các cam kết này.

Ngân hàng làm trung gian chào bán trái phiếu doanh nghiệp cho nhà đầu tư có trách nhiệm mua lại? ảnh 1

Ngân hàng chỉ mua lại trái phiếu đã trung gian chào bán cho nhà đầu tư nếu có cam kết, ký hợp đồng về việc này

Như vậy, NHNN cho biết, ngân hàng thương mại có trách nhiệm mua lại trái phiếu doanh nghiệp trong trường hợp ngân hàng đó thực hiện hoạt động đại lý phát hành và có cam kết, ký hợp đồng với nhà đầu tư về việc mua lại trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành.

Liên quan đến hoạt động tư vấn mua trái phiếu, NHNN cho biết, cơ quan này đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng chỉ được cung cấp các dịch vụ liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp theo đúng giấy phép Ngân hàng Nhà nước cấp và theo đúng quy định của pháp luật có liên quan;

Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cho nhà đầu tư theo phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt, không cung cấp thông tin sai sự thật, dễ hiểu lầm về trái phiếu doanh nghiệp cho nhà đầu tư;

Không để xảy ra trường hợp nhân viên/đơn vị kinh doanh cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác, dễ gây hiểu lầm về trái phiếu cho nhà đầu tư để đạt chỉ tiêu kinh doanh.

Kiểm soát hoạt động đầu tư trái phiếu của ngân hàng

Về kiến nghị Ngân hàng Nhà nước tăng cường thanh tra, kiểm tra tình hình và hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước cho biết vừa triển khai thanh tra đột xuất hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại 11 tổ chức tín dụng.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành một số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức tín dụng có hành vi vi phạm.

Thời gian qua, để đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước đã có các biện pháp kiểm soát và hạn chế rủi ro đối với hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định tổ chức tín dụng mua, bán trái phiếu doanh nghiệp phải có hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi tỉ lệ nợ xấu dưới 3%;

Tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong đó có mục đích góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp khác; tổ chức tín dụng không được bán trái phiếu doanh nghiệp cho công ty con của chính tổ chức tín dụng đó…