Ngăn chặn hoạt động quảng cáo cá độ, đánh bạc trên các trang thông tin điện tử

ANTD.VN - Thực hiện Thông báo của Bộ Công an về việc “ngăn chặn hoạt động đăng tải nội dung quảng cáo cá độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm trên các trang, cổng thông tin điện tử”, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện theo lĩnh vực quản lý được phân công và địa bàn hành chính tại địa phương mình.