Ngắm và cảm nhận không gian bí mật của Tết qua các bức tranh mang sắc Xuân ảnh 1Ngắm và cảm nhận không gian bí mật của Tết qua các bức tranh mang sắc Xuân ảnh 2Ngắm và cảm nhận không gian bí mật của Tết qua các bức tranh mang sắc Xuân ảnh 3Ngắm và cảm nhận không gian bí mật của Tết qua các bức tranh mang sắc Xuân ảnh 4Ngắm và cảm nhận không gian bí mật của Tết qua các bức tranh mang sắc Xuân ảnh 5Ngắm và cảm nhận không gian bí mật của Tết qua các bức tranh mang sắc Xuân ảnh 6Ngắm và cảm nhận không gian bí mật của Tết qua các bức tranh mang sắc Xuân ảnh 7Ngắm và cảm nhận không gian bí mật của Tết qua các bức tranh mang sắc Xuân ảnh 8Ngắm và cảm nhận không gian bí mật của Tết qua các bức tranh mang sắc Xuân ảnh 9Ngắm và cảm nhận không gian bí mật của Tết qua các bức tranh mang sắc Xuân ảnh 10Ngắm và cảm nhận không gian bí mật của Tết qua các bức tranh mang sắc Xuân ảnh 11

Ngắm và cảm nhận không gian bí mật của Tết qua các bức tranh mang sắc Xuân

ANTD.VN - "Tết Art" - một không gian nghệ thuật ấm áp mà các hoạ sỹ và nhà điêu khắc đã mang đến cho công chúng vào mỗi dịp Tết đến Xuân về.