Ngắm hoa bún nở rộ với vẻ đẹp độc đáo giữa lòng Thủ đô ảnh 1Ngắm hoa bún nở rộ với vẻ đẹp độc đáo giữa lòng Thủ đô ảnh 2Ngắm hoa bún nở rộ với vẻ đẹp độc đáo giữa lòng Thủ đô ảnh 3Ngắm hoa bún nở rộ với vẻ đẹp độc đáo giữa lòng Thủ đô ảnh 4Ngắm hoa bún nở rộ với vẻ đẹp độc đáo giữa lòng Thủ đô ảnh 5Ngắm hoa bún nở rộ với vẻ đẹp độc đáo giữa lòng Thủ đô ảnh 6Ngắm hoa bún nở rộ với vẻ đẹp độc đáo giữa lòng Thủ đô ảnh 7Ngắm hoa bún nở rộ với vẻ đẹp độc đáo giữa lòng Thủ đô ảnh 8Ngắm hoa bún nở rộ với vẻ đẹp độc đáo giữa lòng Thủ đô ảnh 9Ngắm hoa bún nở rộ với vẻ đẹp độc đáo giữa lòng Thủ đô ảnh 10Ngắm hoa bún nở rộ với vẻ đẹp độc đáo giữa lòng Thủ đô ảnh 11Ngắm hoa bún nở rộ với vẻ đẹp độc đáo giữa lòng Thủ đô ảnh 12Ngắm hoa bún nở rộ với vẻ đẹp độc đáo giữa lòng Thủ đô ảnh 13Ngắm hoa bún nở rộ với vẻ đẹp độc đáo giữa lòng Thủ đô ảnh 14

Ngắm hoa bún nở rộ với vẻ đẹp độc đáo giữa lòng Thủ đô

ANTD.VN - Cây hoa bún nở rộ bên đình Hà Trì (phường Hà Trì, quận Hà Đông) với vẻ đẹp giản dị nhưng đậm chất Hà Nội với nét chấm phá đặc biệt mang đến nét chấm phá giữa đô thị.