Nga yêu cầu Mỹ chứng minh không phá hoại đường ống Nord Stream ảnh 1Nga yêu cầu Mỹ chứng minh không phá hoại đường ống Nord Stream ảnh 2Nga yêu cầu Mỹ chứng minh không phá hoại đường ống Nord Stream ảnh 3Nga yêu cầu Mỹ chứng minh không phá hoại đường ống Nord Stream ảnh 4Nga yêu cầu Mỹ chứng minh không phá hoại đường ống Nord Stream ảnh 5Nga yêu cầu Mỹ chứng minh không phá hoại đường ống Nord Stream ảnh 6Nga yêu cầu Mỹ chứng minh không phá hoại đường ống Nord Stream ảnh 7Nga yêu cầu Mỹ chứng minh không phá hoại đường ống Nord Stream ảnh 8Nga yêu cầu Mỹ chứng minh không phá hoại đường ống Nord Stream ảnh 9Nga yêu cầu Mỹ chứng minh không phá hoại đường ống Nord Stream ảnh 10Nga yêu cầu Mỹ chứng minh không phá hoại đường ống Nord Stream ảnh 11Nga yêu cầu Mỹ chứng minh không phá hoại đường ống Nord Stream ảnh 12Nga yêu cầu Mỹ chứng minh không phá hoại đường ống Nord Stream ảnh 13Nga yêu cầu Mỹ chứng minh không phá hoại đường ống Nord Stream ảnh 14Nga yêu cầu Mỹ chứng minh không phá hoại đường ống Nord Stream ảnh 15Nga yêu cầu Mỹ chứng minh không phá hoại đường ống Nord Stream ảnh 16Nga yêu cầu Mỹ chứng minh không phá hoại đường ống Nord Stream ảnh 17Nga yêu cầu Mỹ chứng minh không phá hoại đường ống Nord Stream ảnh 18Nga yêu cầu Mỹ chứng minh không phá hoại đường ống Nord Stream ảnh 19Nga yêu cầu Mỹ chứng minh không phá hoại đường ống Nord Stream ảnh 20Nga yêu cầu Mỹ chứng minh không phá hoại đường ống Nord Stream ảnh 21Nga yêu cầu Mỹ chứng minh không phá hoại đường ống Nord Stream ảnh 22Nga yêu cầu Mỹ chứng minh không phá hoại đường ống Nord Stream ảnh 23

Nga yêu cầu Mỹ chứng minh không phá hoại đường ống Nord Stream

ANTD.VN -  Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho rằng Washington cần phải chứng minh không phá hủy đường ống Nord Stream, sau khi một nhà báo điều tra nổi tiếng đưa ra cáo buộc Mỹ làm điều này.