Nga tuyên bố diệt 45% thiết giáp YPR-765 NATO cung cấp cho Ukraine chỉ sau 1 tuầnNga tuyên bố diệt 45% thiết giáp YPR-765 NATO cung cấp cho Ukraine chỉ sau 1 tuầnNga tuyên bố diệt 45% thiết giáp YPR-765 NATO cung cấp cho Ukraine chỉ sau 1 tuầnNga tuyên bố diệt 45% thiết giáp YPR-765 NATO cung cấp cho Ukraine chỉ sau 1 tuầnNga tuyên bố diệt 45% thiết giáp YPR-765 NATO cung cấp cho Ukraine chỉ sau 1 tuầnNga tuyên bố diệt 45% thiết giáp YPR-765 NATO cung cấp cho Ukraine chỉ sau 1 tuầnNga tuyên bố diệt 45% thiết giáp YPR-765 NATO cung cấp cho Ukraine chỉ sau 1 tuầnNga tuyên bố diệt 45% thiết giáp YPR-765 NATO cung cấp cho Ukraine chỉ sau 1 tuầnNga tuyên bố diệt 45% thiết giáp YPR-765 NATO cung cấp cho Ukraine chỉ sau 1 tuầnNga tuyên bố diệt 45% thiết giáp YPR-765 NATO cung cấp cho Ukraine chỉ sau 1 tuầnNga tuyên bố diệt 45% thiết giáp YPR-765 NATO cung cấp cho Ukraine chỉ sau 1 tuầnNga tuyên bố diệt 45% thiết giáp YPR-765 NATO cung cấp cho Ukraine chỉ sau 1 tuầnNga tuyên bố diệt 45% thiết giáp YPR-765 NATO cung cấp cho Ukraine chỉ sau 1 tuầnNga tuyên bố diệt 45% thiết giáp YPR-765 NATO cung cấp cho Ukraine chỉ sau 1 tuần

Nga tuyên bố diệt 45% thiết giáp YPR-765 NATO cung cấp cho Ukraine chỉ sau 1 tuần

ANTD.VN - Nga tuyên bố đã đánh thiệt hại nặng đối với xe thiết giáp YPR-65 của Ukraine, tuy nhiên vẫn cần thêm bằng chứng để xác thực.