Nga tung loạt xe tăng T-72B3M vừa tiếp nhận vào chiến trường Bakhmut ảnh 1Nga tung loạt xe tăng T-72B3M vừa tiếp nhận vào chiến trường Bakhmut ảnh 2Nga tung loạt xe tăng T-72B3M vừa tiếp nhận vào chiến trường Bakhmut ảnh 3Nga tung loạt xe tăng T-72B3M vừa tiếp nhận vào chiến trường Bakhmut ảnh 4Nga tung loạt xe tăng T-72B3M vừa tiếp nhận vào chiến trường Bakhmut ảnh 5Nga tung loạt xe tăng T-72B3M vừa tiếp nhận vào chiến trường Bakhmut ảnh 6Nga tung loạt xe tăng T-72B3M vừa tiếp nhận vào chiến trường Bakhmut ảnh 7Nga tung loạt xe tăng T-72B3M vừa tiếp nhận vào chiến trường Bakhmut ảnh 8Nga tung loạt xe tăng T-72B3M vừa tiếp nhận vào chiến trường Bakhmut ảnh 9Nga tung loạt xe tăng T-72B3M vừa tiếp nhận vào chiến trường Bakhmut ảnh 10Nga tung loạt xe tăng T-72B3M vừa tiếp nhận vào chiến trường Bakhmut ảnh 11Nga tung loạt xe tăng T-72B3M vừa tiếp nhận vào chiến trường Bakhmut ảnh 12Nga tung loạt xe tăng T-72B3M vừa tiếp nhận vào chiến trường Bakhmut ảnh 13Nga tung loạt xe tăng T-72B3M vừa tiếp nhận vào chiến trường Bakhmut ảnh 14

Nga tung loạt xe tăng T-72B3M vừa tiếp nhận vào chiến trường Bakhmut

ANTD.VN - Quân đội Nga sẽ tung lô xe tăng T-72B3M vừa tiếp nhận vào chiến trường Bakhmut với mục đích nhanh chóng giải quyết cụm cứ điểm này.