Nga tung hệ thống phòng không 'bản sao Iron Dome' vào Donbass để diệt tên lửa HIMARS?Nga tung hệ thống phòng không 'bản sao Iron Dome' vào Donbass để diệt tên lửa HIMARS?Nga tung hệ thống phòng không 'bản sao Iron Dome' vào Donbass để diệt tên lửa HIMARS?Nga tung hệ thống phòng không 'bản sao Iron Dome' vào Donbass để diệt tên lửa HIMARS?Nga tung hệ thống phòng không 'bản sao Iron Dome' vào Donbass để diệt tên lửa HIMARS?Nga tung hệ thống phòng không 'bản sao Iron Dome' vào Donbass để diệt tên lửa HIMARS?Nga tung hệ thống phòng không 'bản sao Iron Dome' vào Donbass để diệt tên lửa HIMARS?Nga tung hệ thống phòng không 'bản sao Iron Dome' vào Donbass để diệt tên lửa HIMARS?Nga tung hệ thống phòng không 'bản sao Iron Dome' vào Donbass để diệt tên lửa HIMARS?Nga tung hệ thống phòng không 'bản sao Iron Dome' vào Donbass để diệt tên lửa HIMARS?Nga tung hệ thống phòng không 'bản sao Iron Dome' vào Donbass để diệt tên lửa HIMARS?Nga tung hệ thống phòng không 'bản sao Iron Dome' vào Donbass để diệt tên lửa HIMARS?Nga tung hệ thống phòng không 'bản sao Iron Dome' vào Donbass để diệt tên lửa HIMARS?Nga tung hệ thống phòng không 'bản sao Iron Dome' vào Donbass để diệt tên lửa HIMARS?Nga tung hệ thống phòng không 'bản sao Iron Dome' vào Donbass để diệt tên lửa HIMARS?

Nga tung hệ thống phòng không 'bản sao Iron Dome' vào Donbass để diệt tên lửa HIMARS?

ANTD.VN - "Bản sao Iron Dome" của Nga - hệ thống phòng không 42S6 Morpheus liệu có diệt được tên lửa HIMARS Ukraine hay không đang là câu hỏi thu hút sự quan tâm từ báo chí.