Nga tiếp tục gây sốc với mốc thời gian hoàn thành động cơ giai đoạn hai cho Su-57Nga tiếp tục gây sốc với mốc thời gian hoàn thành động cơ giai đoạn hai cho Su-57Nga tiếp tục gây sốc với mốc thời gian hoàn thành động cơ giai đoạn hai cho Su-57Nga tiếp tục gây sốc với mốc thời gian hoàn thành động cơ giai đoạn hai cho Su-57Nga tiếp tục gây sốc với mốc thời gian hoàn thành động cơ giai đoạn hai cho Su-57Nga tiếp tục gây sốc với mốc thời gian hoàn thành động cơ giai đoạn hai cho Su-57Nga tiếp tục gây sốc với mốc thời gian hoàn thành động cơ giai đoạn hai cho Su-57Nga tiếp tục gây sốc với mốc thời gian hoàn thành động cơ giai đoạn hai cho Su-57Nga tiếp tục gây sốc với mốc thời gian hoàn thành động cơ giai đoạn hai cho Su-57Nga tiếp tục gây sốc với mốc thời gian hoàn thành động cơ giai đoạn hai cho Su-57Nga tiếp tục gây sốc với mốc thời gian hoàn thành động cơ giai đoạn hai cho Su-57Nga tiếp tục gây sốc với mốc thời gian hoàn thành động cơ giai đoạn hai cho Su-57Nga tiếp tục gây sốc với mốc thời gian hoàn thành động cơ giai đoạn hai cho Su-57Nga tiếp tục gây sốc với mốc thời gian hoàn thành động cơ giai đoạn hai cho Su-57

Nga tiếp tục gây sốc với mốc thời gian hoàn thành động cơ giai đoạn hai cho Su-57

ANTD.VN - Động cơ giai đoạn hai cho Su-57 mang tên Izdeliye 30 (Sản phẩm 30) dự kiến sẽ hoàn thành các bài kiểm tra trong năm 2022, nhưng liệu mốc thời gian trên có bị đẩy lùi?