Nga 'thần tốc' phục hồi phi đội máy bay A-50 AWACS sau khi chịu tổn thất nặng nềNga 'thần tốc' phục hồi phi đội máy bay A-50 AWACS sau khi chịu tổn thất nặng nềNga 'thần tốc' phục hồi phi đội máy bay A-50 AWACS sau khi chịu tổn thất nặng nềNga 'thần tốc' phục hồi phi đội máy bay A-50 AWACS sau khi chịu tổn thất nặng nềNga 'thần tốc' phục hồi phi đội máy bay A-50 AWACS sau khi chịu tổn thất nặng nềNga 'thần tốc' phục hồi phi đội máy bay A-50 AWACS sau khi chịu tổn thất nặng nềNga 'thần tốc' phục hồi phi đội máy bay A-50 AWACS sau khi chịu tổn thất nặng nềNga 'thần tốc' phục hồi phi đội máy bay A-50 AWACS sau khi chịu tổn thất nặng nềNga 'thần tốc' phục hồi phi đội máy bay A-50 AWACS sau khi chịu tổn thất nặng nềNga 'thần tốc' phục hồi phi đội máy bay A-50 AWACS sau khi chịu tổn thất nặng nềNga 'thần tốc' phục hồi phi đội máy bay A-50 AWACS sau khi chịu tổn thất nặng nềNga 'thần tốc' phục hồi phi đội máy bay A-50 AWACS sau khi chịu tổn thất nặng nềNga 'thần tốc' phục hồi phi đội máy bay A-50 AWACS sau khi chịu tổn thất nặng nềNga 'thần tốc' phục hồi phi đội máy bay A-50 AWACS sau khi chịu tổn thất nặng nềNga 'thần tốc' phục hồi phi đội máy bay A-50 AWACS sau khi chịu tổn thất nặng nề

Nga 'thần tốc' phục hồi phi đội máy bay A-50 AWACS sau khi chịu tổn thất nặng nề

ANTD.VN - Phi đội máy bay A-50 AWACS của Nga đang dần được khôi phục quy mô sau khi 2 trong số 3 chiếc sẵn sàng chiến đấu bị bắn rơi trong thời gian ngắn.