Nga phóng tên lửa diệt hạm nặng 4 tấn, diễn tập phong tỏa Biển ĐenNga phóng tên lửa diệt hạm nặng 4 tấn, diễn tập phong tỏa Biển ĐenNga phóng tên lửa diệt hạm nặng 4 tấn, diễn tập phong tỏa Biển ĐenNga phóng tên lửa diệt hạm nặng 4 tấn, diễn tập phong tỏa Biển ĐenNga phóng tên lửa diệt hạm nặng 4 tấn, diễn tập phong tỏa Biển ĐenNga phóng tên lửa diệt hạm nặng 4 tấn, diễn tập phong tỏa Biển ĐenNga phóng tên lửa diệt hạm nặng 4 tấn, diễn tập phong tỏa Biển ĐenNga phóng tên lửa diệt hạm nặng 4 tấn, diễn tập phong tỏa Biển ĐenNga phóng tên lửa diệt hạm nặng 4 tấn, diễn tập phong tỏa Biển ĐenNga phóng tên lửa diệt hạm nặng 4 tấn, diễn tập phong tỏa Biển ĐenNga phóng tên lửa diệt hạm nặng 4 tấn, diễn tập phong tỏa Biển ĐenNga phóng tên lửa diệt hạm nặng 4 tấn, diễn tập phong tỏa Biển ĐenNga phóng tên lửa diệt hạm nặng 4 tấn, diễn tập phong tỏa Biển ĐenNga phóng tên lửa diệt hạm nặng 4 tấn, diễn tập phong tỏa Biển ĐenNga phóng tên lửa diệt hạm nặng 4 tấn, diễn tập phong tỏa Biển ĐenNga phóng tên lửa diệt hạm nặng 4 tấn, diễn tập phong tỏa Biển ĐenNga phóng tên lửa diệt hạm nặng 4 tấn, diễn tập phong tỏa Biển ĐenNga phóng tên lửa diệt hạm nặng 4 tấn, diễn tập phong tỏa Biển ĐenNga phóng tên lửa diệt hạm nặng 4 tấn, diễn tập phong tỏa Biển Đen

Nga phóng tên lửa diệt hạm nặng 4 tấn, diễn tập phong tỏa Biển Đen

ANTD.VN -Tàu chiến Nga đã phỏng tên lửa diệt hạm nặng 4 tấn P-270 Moskit trong khuôn khổ cuộc diễn tập phong tỏa các khu vực ở Biển Đen, sau khi chấm dứt thoả thuận ngũ cốc.