Nga lo lắng khi Mỹ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự kỷ lục trị giá 3 tỷ USD ảnh 1Nga lo lắng khi Mỹ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự kỷ lục trị giá 3 tỷ USD ảnh 2Nga lo lắng khi Mỹ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự kỷ lục trị giá 3 tỷ USD ảnh 3Nga lo lắng khi Mỹ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự kỷ lục trị giá 3 tỷ USD ảnh 4Nga lo lắng khi Mỹ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự kỷ lục trị giá 3 tỷ USD ảnh 5Nga lo lắng khi Mỹ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự kỷ lục trị giá 3 tỷ USD ảnh 6Nga lo lắng khi Mỹ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự kỷ lục trị giá 3 tỷ USD ảnh 7Nga lo lắng khi Mỹ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự kỷ lục trị giá 3 tỷ USD ảnh 8Nga lo lắng khi Mỹ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự kỷ lục trị giá 3 tỷ USD ảnh 9Nga lo lắng khi Mỹ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự kỷ lục trị giá 3 tỷ USD ảnh 10Nga lo lắng khi Mỹ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự kỷ lục trị giá 3 tỷ USD ảnh 11Nga lo lắng khi Mỹ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự kỷ lục trị giá 3 tỷ USD ảnh 12Nga lo lắng khi Mỹ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự kỷ lục trị giá 3 tỷ USD ảnh 13Nga lo lắng khi Mỹ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự kỷ lục trị giá 3 tỷ USD ảnh 14

Nga lo lắng khi Mỹ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự kỷ lục trị giá 3 tỷ USD

ANTD.VN - Viện trợ quân sự từ Mỹ đổ vào chiến trường Ukraine đạt tới đỉnh cao mới, khi đợt vừa công bố có trị giá lên đến 3 tỷ USD.