Nga kiếm được 1 tỷ USD mỗi tháng nhờ 'những lời nói dối' của MỹNga kiếm được 1 tỷ USD mỗi tháng nhờ 'những lời nói dối' của MỹNga kiếm được 1 tỷ USD mỗi tháng nhờ 'những lời nói dối' của MỹNga kiếm được 1 tỷ USD mỗi tháng nhờ 'những lời nói dối' của MỹNga kiếm được 1 tỷ USD mỗi tháng nhờ 'những lời nói dối' của MỹNga kiếm được 1 tỷ USD mỗi tháng nhờ 'những lời nói dối' của MỹNga kiếm được 1 tỷ USD mỗi tháng nhờ 'những lời nói dối' của MỹNga kiếm được 1 tỷ USD mỗi tháng nhờ 'những lời nói dối' của MỹNga kiếm được 1 tỷ USD mỗi tháng nhờ 'những lời nói dối' của MỹNga kiếm được 1 tỷ USD mỗi tháng nhờ 'những lời nói dối' của MỹNga kiếm được 1 tỷ USD mỗi tháng nhờ 'những lời nói dối' của MỹNga kiếm được 1 tỷ USD mỗi tháng nhờ 'những lời nói dối' của MỹNga kiếm được 1 tỷ USD mỗi tháng nhờ 'những lời nói dối' của MỹNga kiếm được 1 tỷ USD mỗi tháng nhờ 'những lời nói dối' của Mỹ

Nga kiếm được 1 tỷ USD mỗi tháng nhờ 'những lời nói dối' của Mỹ

ANTD.VN - Những lời nói dối của Mỹ bị nhận xét đang tỏ ra hoàn toàn phản tác dụng khi mang lại lợi nhuận to lớn cho Nga, theo báo chí Trung Quốc.