Nga khôi phục vận tải cơ khổng lồ An-124 sau 25 năm bị bỏ hoangNga khôi phục vận tải cơ khổng lồ An-124 sau 25 năm bị bỏ hoangNga khôi phục vận tải cơ khổng lồ An-124 sau 25 năm bị bỏ hoangNga khôi phục vận tải cơ khổng lồ An-124 sau 25 năm bị bỏ hoangNga khôi phục vận tải cơ khổng lồ An-124 sau 25 năm bị bỏ hoangNga khôi phục vận tải cơ khổng lồ An-124 sau 25 năm bị bỏ hoangNga khôi phục vận tải cơ khổng lồ An-124 sau 25 năm bị bỏ hoangNga khôi phục vận tải cơ khổng lồ An-124 sau 25 năm bị bỏ hoangNga khôi phục vận tải cơ khổng lồ An-124 sau 25 năm bị bỏ hoangNga khôi phục vận tải cơ khổng lồ An-124 sau 25 năm bị bỏ hoangNga khôi phục vận tải cơ khổng lồ An-124 sau 25 năm bị bỏ hoangNga khôi phục vận tải cơ khổng lồ An-124 sau 25 năm bị bỏ hoangNga khôi phục vận tải cơ khổng lồ An-124 sau 25 năm bị bỏ hoangNga khôi phục vận tải cơ khổng lồ An-124 sau 25 năm bị bỏ hoangNga khôi phục vận tải cơ khổng lồ An-124 sau 25 năm bị bỏ hoangNga khôi phục vận tải cơ khổng lồ An-124 sau 25 năm bị bỏ hoangNga khôi phục vận tải cơ khổng lồ An-124 sau 25 năm bị bỏ hoangNga khôi phục vận tải cơ khổng lồ An-124 sau 25 năm bị bỏ hoangNga khôi phục vận tải cơ khổng lồ An-124 sau 25 năm bị bỏ hoangNga khôi phục vận tải cơ khổng lồ An-124 sau 25 năm bị bỏ hoangNga khôi phục vận tải cơ khổng lồ An-124 sau 25 năm bị bỏ hoang

Nga khôi phục vận tải cơ khổng lồ An-124 sau 25 năm bị bỏ hoang

ANTD.VN - Truyền thông Nga cho biết, một máy bay vận tải hạng nặng Antonov An-124 Ruslan đã được vận chuyển đến cơ sở sửa chữa máy bay Aviastar tại sân bay Ulyanovsk-Vostochny để khôi phục hoạt động sau 25 năm loại biên.