Nga giải phóng Donbass: Cắt đôi lực lượng Ukraine ở Bakhmut ảnh 1Nga giải phóng Donbass: Cắt đôi lực lượng Ukraine ở Bakhmut ảnh 2Nga giải phóng Donbass: Cắt đôi lực lượng Ukraine ở Bakhmut ảnh 3Nga giải phóng Donbass: Cắt đôi lực lượng Ukraine ở Bakhmut ảnh 4Nga giải phóng Donbass: Cắt đôi lực lượng Ukraine ở Bakhmut ảnh 5Nga giải phóng Donbass: Cắt đôi lực lượng Ukraine ở Bakhmut ảnh 6Nga giải phóng Donbass: Cắt đôi lực lượng Ukraine ở Bakhmut ảnh 7Nga giải phóng Donbass: Cắt đôi lực lượng Ukraine ở Bakhmut ảnh 8Nga giải phóng Donbass: Cắt đôi lực lượng Ukraine ở Bakhmut ảnh 9Nga giải phóng Donbass: Cắt đôi lực lượng Ukraine ở Bakhmut ảnh 10Nga giải phóng Donbass: Cắt đôi lực lượng Ukraine ở Bakhmut ảnh 11Nga giải phóng Donbass: Cắt đôi lực lượng Ukraine ở Bakhmut ảnh 12Nga giải phóng Donbass: Cắt đôi lực lượng Ukraine ở Bakhmut ảnh 13Nga giải phóng Donbass: Cắt đôi lực lượng Ukraine ở Bakhmut ảnh 14

Nga giải phóng Donbass: Cắt đôi lực lượng Ukraine ở Bakhmut

ANTD.VN - Trọng điểm hiện nay trong chiến dịch giải phóng Donbass của Nga chính là đánh chiếm thành phố Artemovsk/Bakhmut nhằm cắt đôi lực lượng Ukraine ở Donetsk.