Nga diệt 250 lính đánh thuê Ukraine, có cả chuyên gia NATO?Nga diệt 250 lính đánh thuê Ukraine, có cả chuyên gia NATO?Nga diệt 250 lính đánh thuê Ukraine, có cả chuyên gia NATO?Nga diệt 250 lính đánh thuê Ukraine, có cả chuyên gia NATO?Nga diệt 250 lính đánh thuê Ukraine, có cả chuyên gia NATO?Nga diệt 250 lính đánh thuê Ukraine, có cả chuyên gia NATO?Nga diệt 250 lính đánh thuê Ukraine, có cả chuyên gia NATO?Nga diệt 250 lính đánh thuê Ukraine, có cả chuyên gia NATO?Nga diệt 250 lính đánh thuê Ukraine, có cả chuyên gia NATO?Nga diệt 250 lính đánh thuê Ukraine, có cả chuyên gia NATO?Nga diệt 250 lính đánh thuê Ukraine, có cả chuyên gia NATO?Nga diệt 250 lính đánh thuê Ukraine, có cả chuyên gia NATO?Nga diệt 250 lính đánh thuê Ukraine, có cả chuyên gia NATO?Nga diệt 250 lính đánh thuê Ukraine, có cả chuyên gia NATO?Nga diệt 250 lính đánh thuê Ukraine, có cả chuyên gia NATO?Nga diệt 250 lính đánh thuê Ukraine, có cả chuyên gia NATO?

Nga diệt 250 lính đánh thuê Ukraine, có cả chuyên gia NATO?

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 19/7 tuyên bố đã tiêu diệt 250 tay súng đánh thuê nước ngoài ở Donbass và khẳng định sẽ không nương tay với chuyên gia quân sự NATO.