Nga đe dọa Ukraine bằng 'vũ khí thần kỳ' nhưng... không thể tham chiến ảnh 1Nga đe dọa Ukraine bằng 'vũ khí thần kỳ' nhưng... không thể tham chiến ảnh 2Nga đe dọa Ukraine bằng 'vũ khí thần kỳ' nhưng... không thể tham chiến ảnh 3Nga đe dọa Ukraine bằng 'vũ khí thần kỳ' nhưng... không thể tham chiến ảnh 4Nga đe dọa Ukraine bằng 'vũ khí thần kỳ' nhưng... không thể tham chiến ảnh 5Nga đe dọa Ukraine bằng 'vũ khí thần kỳ' nhưng... không thể tham chiến ảnh 6Nga đe dọa Ukraine bằng 'vũ khí thần kỳ' nhưng... không thể tham chiến ảnh 7Nga đe dọa Ukraine bằng 'vũ khí thần kỳ' nhưng... không thể tham chiến ảnh 8Nga đe dọa Ukraine bằng 'vũ khí thần kỳ' nhưng... không thể tham chiến ảnh 9Nga đe dọa Ukraine bằng 'vũ khí thần kỳ' nhưng... không thể tham chiến ảnh 10Nga đe dọa Ukraine bằng 'vũ khí thần kỳ' nhưng... không thể tham chiến ảnh 11Nga đe dọa Ukraine bằng 'vũ khí thần kỳ' nhưng... không thể tham chiến ảnh 12Nga đe dọa Ukraine bằng 'vũ khí thần kỳ' nhưng... không thể tham chiến ảnh 13Nga đe dọa Ukraine bằng 'vũ khí thần kỳ' nhưng... không thể tham chiến ảnh 14

Nga đe dọa Ukraine bằng 'vũ khí thần kỳ' nhưng... không thể tham chiến

ANTD.VN - "Vũ khí thần kỳ" của Nga đó là tên lửa siêu thành 3M22 Zircon theo nhận xét dù giá thành rất đắt đỏ song sẽ không có nhiều tác dụng trên chiến trường Ukraine.