Nga đang điều quân thụ động trên chiến trường Ukraine? ảnh 1Nga đang điều quân thụ động trên chiến trường Ukraine? ảnh 2Nga đang điều quân thụ động trên chiến trường Ukraine? ảnh 3Nga đang điều quân thụ động trên chiến trường Ukraine? ảnh 4Nga đang điều quân thụ động trên chiến trường Ukraine? ảnh 5Nga đang điều quân thụ động trên chiến trường Ukraine? ảnh 6Nga đang điều quân thụ động trên chiến trường Ukraine? ảnh 7Nga đang điều quân thụ động trên chiến trường Ukraine? ảnh 8Nga đang điều quân thụ động trên chiến trường Ukraine? ảnh 9Nga đang điều quân thụ động trên chiến trường Ukraine? ảnh 10Nga đang điều quân thụ động trên chiến trường Ukraine? ảnh 11Nga đang điều quân thụ động trên chiến trường Ukraine? ảnh 12Nga đang điều quân thụ động trên chiến trường Ukraine? ảnh 13Nga đang điều quân thụ động trên chiến trường Ukraine? ảnh 14

Nga đang điều quân thụ động trên chiến trường Ukraine?

ANTD.VN - Những gì diễn ra trong vài ngày qua cho thấy có vẻ Nga đang phải điều quân thụ động theo bước phát triển của Lực lượng vũ trang Ukraine.