Nga bất ngờ triển khai Iskander-M sát nách, chơi chiêu 'lườm rau gắp thịt' với Trung Quốc?Nga bất ngờ triển khai Iskander-M sát nách, chơi chiêu 'lườm rau gắp thịt' với Trung Quốc?Nga bất ngờ triển khai Iskander-M sát nách, chơi chiêu 'lườm rau gắp thịt' với Trung Quốc?Nga bất ngờ triển khai Iskander-M sát nách, chơi chiêu 'lườm rau gắp thịt' với Trung Quốc?Nga bất ngờ triển khai Iskander-M sát nách, chơi chiêu 'lườm rau gắp thịt' với Trung Quốc?Nga bất ngờ triển khai Iskander-M sát nách, chơi chiêu 'lườm rau gắp thịt' với Trung Quốc?Nga bất ngờ triển khai Iskander-M sát nách, chơi chiêu 'lườm rau gắp thịt' với Trung Quốc?Nga bất ngờ triển khai Iskander-M sát nách, chơi chiêu 'lườm rau gắp thịt' với Trung Quốc?Nga bất ngờ triển khai Iskander-M sát nách, chơi chiêu 'lườm rau gắp thịt' với Trung Quốc?Nga bất ngờ triển khai Iskander-M sát nách, chơi chiêu 'lườm rau gắp thịt' với Trung Quốc?Nga bất ngờ triển khai Iskander-M sát nách, chơi chiêu 'lườm rau gắp thịt' với Trung Quốc?Nga bất ngờ triển khai Iskander-M sát nách, chơi chiêu 'lườm rau gắp thịt' với Trung Quốc?Nga bất ngờ triển khai Iskander-M sát nách, chơi chiêu 'lườm rau gắp thịt' với Trung Quốc?

Nga bất ngờ triển khai Iskander-M sát nách, chơi chiêu 'lườm rau gắp thịt' với Trung Quốc?

ANTD.VN - Với việc triển khai tới 4 lữ đoàn tên lửa chiến thuật cực mạnh Iskander-M tới Quân khu miền Đông cho thấy, đích ngắm chính của Nga không phải là các căn cứ của Mỹ ở Nhật Bản hay Hàn Quốc mà chính là để đề phòng Trung Quốc.