Nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm từ những việc làm nhỏ nhất

ANTD.VN -Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội nhấn mạnh trong buổi lễ phát động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, diễn ra sáng 1-3.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định nhấn mạnh: “Cuộc vận động xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với việc nâng cao nhận thức tư tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong, ý thức trách nhiệm cá nhân của CBCS trong công tác. Hơn nữa cuộc vận động đã góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng, rèn luyện đạo đức, lối sống, lễ tiết tác phong cho toàn thể CBCS Cảnh sát PCCC”.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính, thường xuyên khảo sát sự hài lòng của nhân dân đối với CBCS trong đơn vị. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với việc tiếp tục thực hiện  “Năm kỷ cương hành chính 2017” xây dựng hình ảnh người cảnh sát PCCC văn hóa, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi lễ phát động

Tại lễ phát động, Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội phát biểu: “Phải đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân, tránh các biểu hiện quan liêu, sách nhiễu.

Nhắc nhở, phê bình nghiêm khắc những đơn vị, CBCS có tư thế, tác phong, ứng xử thiếu chuẩn mực khi tiếp xúc, giải quyết công việc đối với tổ chức và công dân. Nghiên cứu, tổ chức các hình thức tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân giám sát các hoạt động của lực lượng Công an một cách khách quan, đúng pháp luật, đồng thời đảm bảo được các yêu cầu nghiệp vụ”.