Nếu cần, quân đội Ukraine chiếm Donbass chỉ trong 1 tuần? ảnh 1Nếu cần, quân đội Ukraine chiếm Donbass chỉ trong 1 tuần? ảnh 2Nếu cần, quân đội Ukraine chiếm Donbass chỉ trong 1 tuần? ảnh 3Nếu cần, quân đội Ukraine chiếm Donbass chỉ trong 1 tuần? ảnh 4Nếu cần, quân đội Ukraine chiếm Donbass chỉ trong 1 tuần? ảnh 5Nếu cần, quân đội Ukraine chiếm Donbass chỉ trong 1 tuần? ảnh 6Nếu cần, quân đội Ukraine chiếm Donbass chỉ trong 1 tuần? ảnh 7Nếu cần, quân đội Ukraine chiếm Donbass chỉ trong 1 tuần? ảnh 8Nếu cần, quân đội Ukraine chiếm Donbass chỉ trong 1 tuần? ảnh 9Nếu cần, quân đội Ukraine chiếm Donbass chỉ trong 1 tuần? ảnh 10Nếu cần, quân đội Ukraine chiếm Donbass chỉ trong 1 tuần? ảnh 11Nếu cần, quân đội Ukraine chiếm Donbass chỉ trong 1 tuần? ảnh 12

Nếu cần, quân đội Ukraine chiếm Donbass chỉ trong 1 tuần?

ANTD.VN -  Lực lượng ly khai đã nhận ra sự thiếu sót trong khả năng chống lại đối phương, họ thừa nhận việc Quân đội Ukraine chiếm Donbass nhanh chóng là kịch bản có thật.