Nâng tầm chính quy, hiện đại trong công tác bảo vệ mục tiêu

ANTD.VN - Sáng 29-11, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm (2009-2019) thực hiện Nghị định số 37 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học, kỹ thuật, văn hóa – xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan tổ chức có liên quan.    

 Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 2 điểm cầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan. Đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động; Ban Giám đốc Công an các tỉnh. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.   

Nâng tầm chính quy, hiện đại trong công tác bảo vệ mục tiêu ảnh 1

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ: Công tác bảo vệ mục tiêu là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của lực lượng Công an nhân dân mà lực lượng Cảnh sát cơ động được giao đảm nhiệm triển khai thực hiện.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ mục tiêu, lãnh đạo Bộ Công an đã tham mưu Đảng, Nhà nước, Chính phủ ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định về các hoạt động của Cảnh sát cơ động như Pháp lệnh Cảnh sát Cơ động, các Nghị định, Thông tư; trong đó, có Nghị định số 37/2009/NĐ-CP, ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan.

Sự ra đời của Nghị định 37 đã tạo hành lang pháp lý quan trọng giúp lực lượng Công an nhân dân nói chung, trực tiếp là Cảnh sát cơ động tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ canh gác bảo vệ mục tiêu.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị định 37, Cảnh sát cơ động đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, giúp Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đề xuất với Đảng, Nhà nước, Chính phủ các chủ trương, giải pháp, tổ chức lực lượng vũ trang canh gác bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, xã hội, cũng như các sự kiện diễn ra tại các mục tiêu bảo vệ.

Qua đó, góp phần cùng các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, hợp tác, nâng cao hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Cảnh sát cơ động đã để lại niềm tin đối với Đảng, Nhà nước, hình ảnh tốt đẹp trong nhân dân và bạn bè quốc tế.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an cũng nêu khái quát một số những tồn tại, khó khăn, hạn chế trong công tác bảo vệ mục tiêu cũng như một số quy định, danh mục mục tiêu bảo vệ trong Nghị định không còn phù hợp với tình hình thực tế. Những hạn chế này đã khiến cho công tác tổ chức lực lượng bảo vệ mục tiêu gặp nhiều khó khăn.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động trình bày báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 37 của Chính phủ và nghiên cứu các tài liệu có liên quan. Đây là những vấn đề hết sức quan trọng, tác động trực tiếp đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các mục tiêu bảo vệ, cũng như vấn đề tổ chức lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, phát biểu ngắn gọn, thẳng thắn nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị định 37; làm rõ những việc làm được, chưa làm được, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc; từ đó, đề xuất phương hướng, giải pháp chỉnh sửa, bổ sung Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ mục tiêu trong thời gian tới.