Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về thông tin, truyền thông và an ninh mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Phát biểu tổng kết, bế mạc Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia “Bảo đảm chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng” được tổ chức sáng 8/12 tại Hà Nội, Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ: “Chinh phục và làm chủ không gian mạng, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn sớm hoạt động tấn công mạng, gián điệp mạng, âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên mạng là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách được nhiều quốc gia quan tâm đặc biệt...".
Bộ trưởng Tô Lâm, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày sách tại hội thảo
Bộ trưởng Tô Lâm, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày sách tại hội thảo

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, tội phạm sử dụng công nghệ cao đứng thứ nhì, trong các loại tội phạm nguy hiểm nhất, sau tội phạm khủng bố và 90% tội phạm truyền thống đã chuyển sang môi trường mạng, hoặc có sử dụng các thiết bị công nghệ cao.

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm
Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Khẳng định, an ninh mạng và bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị chung sức, đồng lòng quyết tâm giữ vững An ninh Quốc gia trên không gian mạng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hiệu quả các hành vi xâm phạm an ninh mạng; xác lập, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và lợi ích Quốc gia - dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước bền vững.

Việt Nam đang thúc đẩy hình thành hệ sinh thái sản phẩm công nghệ thông tin và an toàn thông tin mạng "Make in Viet Nam". Có thể nói, đây là nỗ lực của Việt Nam trong việc làm chủ công nghệ và kiểm soát chuỗi cung ứng về công nghệ thông tin và an toàn thông tin mạng, hướng tới một môi trường mạng tin cậy hơn. Cùng với đó là sự thành lập và phát triển các cơ quan chuyên trách bảo đảm an ninh thông tin, an ninh không gian mạng Quốc gia trực thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông đủ năng lực, sẵn sàng, chủ động đối phó với mọi nguy cơ xảy ra trên không gian mạng...

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo đảm chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng, Đại tướng Tô Lâm yêu cầu lực lượng Công an tập trung triển khai có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Bộ Công an về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, cùng với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an hoàn thiện chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về thông tin, truyền thông và an ninh mạng.

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện nghiêm Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; quản lý chặt chẽ các loại hình dịch vụ viễn thông.

“Nâng cao chất lượng đào tạo về công nghệ thông tin và an ninh mạng tại các cơ sở đào tạo trong CAND, đồng thời đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia, trường đại học, các tập đoàn công nghệ tiên tiến trên thế giới để tiếp thu công nghệ mới và kinh nghiệm bảo đảm an ninh mạng. Hoàn thiện các chính sách nhằm khuyến khích, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành trong nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và an ninh mạng” - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh và yêu cầu các cơ quan chức năng của Bộ Công an hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Bộ Công an với các ban, bộ, ngành và các địa phương trong việc bảo đảm an ninh mạng. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, cảnh giác của người dân trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh mạng...