Nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật hình sự và nghiệp vụ cơ bản

ANTD.VN - Phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác kỹ thuật phòng, chống tội phạm và nghiệp vụ cơ bản của lực lượng kỹ thuật hình sự năm 2022.