Nam Phi sẽ kéo núi băng từ Nam Cực về chống hạn hán kiểu gì?Nam Phi sẽ kéo núi băng từ Nam Cực về chống hạn hán kiểu gì?Nam Phi sẽ kéo núi băng từ Nam Cực về chống hạn hán kiểu gì?Nam Phi sẽ kéo núi băng từ Nam Cực về chống hạn hán kiểu gì?Nam Phi sẽ kéo núi băng từ Nam Cực về chống hạn hán kiểu gì?Nam Phi sẽ kéo núi băng từ Nam Cực về chống hạn hán kiểu gì?Nam Phi sẽ kéo núi băng từ Nam Cực về chống hạn hán kiểu gì?Nam Phi sẽ kéo núi băng từ Nam Cực về chống hạn hán kiểu gì?Nam Phi sẽ kéo núi băng từ Nam Cực về chống hạn hán kiểu gì?Nam Phi sẽ kéo núi băng từ Nam Cực về chống hạn hán kiểu gì?Nam Phi sẽ kéo núi băng từ Nam Cực về chống hạn hán kiểu gì?

Nam Phi sẽ kéo núi băng từ Nam Cực về chống hạn hán kiểu gì?

ANTD.VN -Chính quyền Nam Phi hiện đang xem xét đề xuất của chuyên gia cứu hộ hàng hải Nick Sloan về việc kéo các núi băng trôi nổi từ Nam Cực về đất liền để cung cấp nước sạch cho Cape Town, thành phố hiện đang trong tình trạng thiếu nước do hạn hán kéo dài.