Năm 2020, Việt Nam sẽ thương mại hóa mạng 5G

ANTD.VN - Với việc thương mại hóa mạng 5G vào năm 2020, Việt Nam sẽ chủ động đi đầu cùng với thế giới về mặt công nghệ.

Mạng 5G sẽ được triển khai thương mại từ năm 2020

Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTTTT về định hướng phát triển ngành TT-TT năm 2020. Theo đó, mục tiêu tổng quát năm 2020 của Bộ TT-TT là "Năm chuyển đổi số quốc gia" cùng với phương châm hành động “làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt phá”

Trong lĩnh vực viễn thông, Chỉ thị đặt mục tiêu, năm 2020, mạng thông tin di động 5G ở Việt Nam được triển khai thương mại cùng nhịp với những nước đầu tiên trên thế giới.

“Từ nay Việt Nam sẽ chủ động đi đầu cùng với thế giới về mặt công nghệ cũng như chủ động xây dựng lộ trình và phương án loại bỏ công nghệ di động 2G từ năm 2022. Đấu giá, cấp giấy phép băng tần thông tin di động 2.6 GHz để nâng cao chất lượng mạng lưới, tốc độ dịch vụ thông tin di động”- chỉ thị nêu rõ.

Trong đó, các nhà doanh nghiệp viễn thông phải đảm nhiệm thêm vai trò và trách nhiệm là nền tảng của hạ tầng số, thanh toán số, mobile money, hạ tầng cho chuyển đổi số, phải làm chủ các công nghệ nền tảng cho chuyển đổi số như: công nghệ 5G, IoT, Big Data, AI…

Mạng viễn thông là nền tảng của các nền tảng. Các doanh nghiệp viễn thông mang trong mình sứ mạng của doanh nghiệp nền tảng với trách nhiệm xã hội bảo đảm một nền tảng viễn thông cũng như các nền tảng khác chạy trên mạng viễn thông phải sạch.

Xây dựng Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2021 – 2025 bảo đảm phổ cập phủ sóng 4G, 5G, phổ cập điện thoại thông minh và phổ cập dịch vụ công trực tuyến.

Chỉ thị cũng cho biết, 5G là hạ tầng rất quan trọng của kinh tế số, xã hội số. Do đó, việc làm chủ thiết bị 5G có ý nghĩa chiến lược quốc gia và Việt Nam là một trong số ít nước trên thế giới có thể sản xuất các thiết bị 5G.

Những doanh nghiệp Việt Nam thực hiện sứ mệnh đầu tư vào nghiên cứu sản xuất các thiết bị 5G hướng tới mục tiêu thương mại hóa sản phẩm 5G vào năm 2020 sẽ được biểu dương, tạo điều kiện.

Năm 2019, mạng 5G đã được 3 nhà mạng lớn là: Viettel, VinaPhone và MobiFone triển khai thử nghiệm tại nhiều địa điểm ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Việt Nam là một trong những nước đầu tiên trên thế giới triển khai 5G.