Mỹ nhận 'xe tăng nhảy dù' M10 Booker đầu tiênMỹ nhận 'xe tăng nhảy dù' M10 Booker đầu tiênMỹ nhận 'xe tăng nhảy dù' M10 Booker đầu tiênMỹ nhận 'xe tăng nhảy dù' M10 Booker đầu tiênMỹ nhận 'xe tăng nhảy dù' M10 Booker đầu tiênMỹ nhận 'xe tăng nhảy dù' M10 Booker đầu tiênMỹ nhận 'xe tăng nhảy dù' M10 Booker đầu tiênMỹ nhận 'xe tăng nhảy dù' M10 Booker đầu tiênMỹ nhận 'xe tăng nhảy dù' M10 Booker đầu tiênMỹ nhận 'xe tăng nhảy dù' M10 Booker đầu tiênMỹ nhận 'xe tăng nhảy dù' M10 Booker đầu tiênMỹ nhận 'xe tăng nhảy dù' M10 Booker đầu tiênMỹ nhận 'xe tăng nhảy dù' M10 Booker đầu tiênMỹ nhận 'xe tăng nhảy dù' M10 Booker đầu tiênMỹ nhận 'xe tăng nhảy dù' M10 Booker đầu tiênMỹ nhận 'xe tăng nhảy dù' M10 Booker đầu tiênMỹ nhận 'xe tăng nhảy dù' M10 Booker đầu tiênMỹ nhận 'xe tăng nhảy dù' M10 Booker đầu tiênMỹ nhận 'xe tăng nhảy dù' M10 Booker đầu tiên

Mỹ nhận 'xe tăng nhảy dù' M10 Booker đầu tiên

ANTD.VN -  Lầu Năm Góc đã nhận xe tăng hạng nhẹ M10 Booker đầu tiên do hãng General Dynamics và sẽ biên chế cho lực lượng Sư đoàn Dù 82 nổi tiếng của quân đội nước này.