Mỹ: Nga biết không gì có thể ngăn cản máy bay ném bom tàng hình B-2 SpiritMỹ: Nga biết không gì có thể ngăn cản máy bay ném bom tàng hình B-2 SpiritMỹ: Nga biết không gì có thể ngăn cản máy bay ném bom tàng hình B-2 SpiritMỹ: Nga biết không gì có thể ngăn cản máy bay ném bom tàng hình B-2 SpiritMỹ: Nga biết không gì có thể ngăn cản máy bay ném bom tàng hình B-2 SpiritMỹ: Nga biết không gì có thể ngăn cản máy bay ném bom tàng hình B-2 SpiritMỹ: Nga biết không gì có thể ngăn cản máy bay ném bom tàng hình B-2 SpiritMỹ: Nga biết không gì có thể ngăn cản máy bay ném bom tàng hình B-2 SpiritMỹ: Nga biết không gì có thể ngăn cản máy bay ném bom tàng hình B-2 SpiritMỹ: Nga biết không gì có thể ngăn cản máy bay ném bom tàng hình B-2 SpiritMỹ: Nga biết không gì có thể ngăn cản máy bay ném bom tàng hình B-2 SpiritMỹ: Nga biết không gì có thể ngăn cản máy bay ném bom tàng hình B-2 SpiritMỹ: Nga biết không gì có thể ngăn cản máy bay ném bom tàng hình B-2 SpiritMỹ: Nga biết không gì có thể ngăn cản máy bay ném bom tàng hình B-2 SpiritMỹ: Nga biết không gì có thể ngăn cản máy bay ném bom tàng hình B-2 SpiritMỹ: Nga biết không gì có thể ngăn cản máy bay ném bom tàng hình B-2 SpiritMỹ: Nga biết không gì có thể ngăn cản máy bay ném bom tàng hình B-2 SpiritMỹ: Nga biết không gì có thể ngăn cản máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit

Mỹ: Nga biết không gì có thể ngăn cản máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit

ANTD.VN - Máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit được Mỹ tự nhận, "đây là vũ khí khiến Nga không thể chống đỡ".