Mỹ không tin Trung Quốc 'không hứng thú' với xác F-35C dưới Biển ĐôngMỹ không tin Trung Quốc 'không hứng thú' với xác F-35C dưới Biển ĐôngMỹ không tin Trung Quốc 'không hứng thú' với xác F-35C dưới Biển ĐôngMỹ không tin Trung Quốc 'không hứng thú' với xác F-35C dưới Biển ĐôngMỹ không tin Trung Quốc 'không hứng thú' với xác F-35C dưới Biển ĐôngMỹ không tin Trung Quốc 'không hứng thú' với xác F-35C dưới Biển ĐôngMỹ không tin Trung Quốc 'không hứng thú' với xác F-35C dưới Biển ĐôngMỹ không tin Trung Quốc 'không hứng thú' với xác F-35C dưới Biển ĐôngMỹ không tin Trung Quốc 'không hứng thú' với xác F-35C dưới Biển ĐôngMỹ không tin Trung Quốc 'không hứng thú' với xác F-35C dưới Biển ĐôngMỹ không tin Trung Quốc 'không hứng thú' với xác F-35C dưới Biển ĐôngMỹ không tin Trung Quốc 'không hứng thú' với xác F-35C dưới Biển ĐôngMỹ không tin Trung Quốc 'không hứng thú' với xác F-35C dưới Biển ĐôngMỹ không tin Trung Quốc 'không hứng thú' với xác F-35C dưới Biển ĐôngMỹ không tin Trung Quốc 'không hứng thú' với xác F-35C dưới Biển ĐôngMỹ không tin Trung Quốc 'không hứng thú' với xác F-35C dưới Biển ĐôngMỹ không tin Trung Quốc 'không hứng thú' với xác F-35C dưới Biển ĐôngMỹ không tin Trung Quốc 'không hứng thú' với xác F-35C dưới Biển ĐôngMỹ không tin Trung Quốc 'không hứng thú' với xác F-35C dưới Biển ĐôngMỹ không tin Trung Quốc 'không hứng thú' với xác F-35C dưới Biển Đông

Mỹ không tin Trung Quốc 'không hứng thú' với xác F-35C dưới Biển Đông

ANTD.VN - F-35C là tiêm kích hạm chủ lực Mỹ trong chiến lược kiềm chế "tham vọng biển lớn" của Trung Quốc, vì thế có thể Bắc Kinh sẽ rất muốn nắm thông tin về loại vũ khí này, bất chấp việc họ tuyên bố "Trung Quốc không hứng thú với xác F-35C dưới Biển Đông".