Mỹ gửi thêm 'sát thủ diệt tăng' TOW hỗ trợ Ukraine phản côngMỹ gửi thêm 'sát thủ diệt tăng' TOW hỗ trợ Ukraine phản côngMỹ gửi thêm 'sát thủ diệt tăng' TOW hỗ trợ Ukraine phản côngMỹ gửi thêm 'sát thủ diệt tăng' TOW hỗ trợ Ukraine phản côngMỹ gửi thêm 'sát thủ diệt tăng' TOW hỗ trợ Ukraine phản côngMỹ gửi thêm 'sát thủ diệt tăng' TOW hỗ trợ Ukraine phản côngMỹ gửi thêm 'sát thủ diệt tăng' TOW hỗ trợ Ukraine phản côngMỹ gửi thêm 'sát thủ diệt tăng' TOW hỗ trợ Ukraine phản côngMỹ gửi thêm 'sát thủ diệt tăng' TOW hỗ trợ Ukraine phản côngMỹ gửi thêm 'sát thủ diệt tăng' TOW hỗ trợ Ukraine phản côngMỹ gửi thêm 'sát thủ diệt tăng' TOW hỗ trợ Ukraine phản côngMỹ gửi thêm 'sát thủ diệt tăng' TOW hỗ trợ Ukraine phản côngMỹ gửi thêm 'sát thủ diệt tăng' TOW hỗ trợ Ukraine phản côngMỹ gửi thêm 'sát thủ diệt tăng' TOW hỗ trợ Ukraine phản côngMỹ gửi thêm 'sát thủ diệt tăng' TOW hỗ trợ Ukraine phản côngMỹ gửi thêm 'sát thủ diệt tăng' TOW hỗ trợ Ukraine phản côngMỹ gửi thêm 'sát thủ diệt tăng' TOW hỗ trợ Ukraine phản côngMỹ gửi thêm 'sát thủ diệt tăng' TOW hỗ trợ Ukraine phản côngMỹ gửi thêm 'sát thủ diệt tăng' TOW hỗ trợ Ukraine phản côngMỹ gửi thêm 'sát thủ diệt tăng' TOW hỗ trợ Ukraine phản côngMỹ gửi thêm 'sát thủ diệt tăng' TOW hỗ trợ Ukraine phản công

Mỹ gửi thêm 'sát thủ diệt tăng' TOW hỗ trợ Ukraine phản công

ANTD.VN - Lầu Năm Góc thông báo gửi lô vũ khí và thiết bị quân sự trị giá 775 triệu USD trong đó có "sát thủ diệt tăng" TOW để giúp Ukraine mở đợt phản công ở miền nam.