Mỹ, Đức ra mắt pháo phản lực hiện đại thay thế ‘hoả thần’ HIMARSMỹ, Đức ra mắt pháo phản lực hiện đại thay thế ‘hoả thần’ HIMARSMỹ, Đức ra mắt pháo phản lực hiện đại thay thế ‘hoả thần’ HIMARSMỹ, Đức ra mắt pháo phản lực hiện đại thay thế ‘hoả thần’ HIMARSMỹ, Đức ra mắt pháo phản lực hiện đại thay thế ‘hoả thần’ HIMARSMỹ, Đức ra mắt pháo phản lực hiện đại thay thế ‘hoả thần’ HIMARSMỹ, Đức ra mắt pháo phản lực hiện đại thay thế ‘hoả thần’ HIMARSMỹ, Đức ra mắt pháo phản lực hiện đại thay thế ‘hoả thần’ HIMARSMỹ, Đức ra mắt pháo phản lực hiện đại thay thế ‘hoả thần’ HIMARSMỹ, Đức ra mắt pháo phản lực hiện đại thay thế ‘hoả thần’ HIMARSMỹ, Đức ra mắt pháo phản lực hiện đại thay thế ‘hoả thần’ HIMARSMỹ, Đức ra mắt pháo phản lực hiện đại thay thế ‘hoả thần’ HIMARSMỹ, Đức ra mắt pháo phản lực hiện đại thay thế ‘hoả thần’ HIMARSMỹ, Đức ra mắt pháo phản lực hiện đại thay thế ‘hoả thần’ HIMARSMỹ, Đức ra mắt pháo phản lực hiện đại thay thế ‘hoả thần’ HIMARSMỹ, Đức ra mắt pháo phản lực hiện đại thay thế ‘hoả thần’ HIMARSMỹ, Đức ra mắt pháo phản lực hiện đại thay thế ‘hoả thần’ HIMARS

Mỹ, Đức ra mắt pháo phản lực hiện đại thay thế ‘hoả thần’ HIMARS

ANTD.VN - Hai tập đoàn quốc phòng của Mỹ, Đức đã đồng công bố pháo phản lực GMARS, với khả năng mang nhiều đạn hơn, hiện đại hơn, sẽ thay thế cho "hỏa thần" HIMARS.