Mỹ có thể chuyển pháo tự hành M109 Paladin cho Ukraine ảnh 1Mỹ có thể chuyển pháo tự hành M109 Paladin cho Ukraine ảnh 2Mỹ có thể chuyển pháo tự hành M109 Paladin cho Ukraine ảnh 3Mỹ có thể chuyển pháo tự hành M109 Paladin cho Ukraine ảnh 4Mỹ có thể chuyển pháo tự hành M109 Paladin cho Ukraine ảnh 5Mỹ có thể chuyển pháo tự hành M109 Paladin cho Ukraine ảnh 6Mỹ có thể chuyển pháo tự hành M109 Paladin cho Ukraine ảnh 7Mỹ có thể chuyển pháo tự hành M109 Paladin cho Ukraine ảnh 8Mỹ có thể chuyển pháo tự hành M109 Paladin cho Ukraine ảnh 9Mỹ có thể chuyển pháo tự hành M109 Paladin cho Ukraine ảnh 10Mỹ có thể chuyển pháo tự hành M109 Paladin cho Ukraine ảnh 11Mỹ có thể chuyển pháo tự hành M109 Paladin cho Ukraine ảnh 12Mỹ có thể chuyển pháo tự hành M109 Paladin cho Ukraine ảnh 13Mỹ có thể chuyển pháo tự hành M109 Paladin cho Ukraine ảnh 14Mỹ có thể chuyển pháo tự hành M109 Paladin cho Ukraine ảnh 15Mỹ có thể chuyển pháo tự hành M109 Paladin cho Ukraine ảnh 16Mỹ có thể chuyển pháo tự hành M109 Paladin cho Ukraine ảnh 17Mỹ có thể chuyển pháo tự hành M109 Paladin cho Ukraine ảnh 18

Mỹ có thể chuyển pháo tự hành M109 Paladin cho Ukraine

ANTD.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến công bố thêm khoản hỗ trợ quân sự trị giá 750 triệu USD cho Ukraine, không loại trừ khả năng Washington sẽ chuyển giao lựu pháo tự hành M109 Paladin trong gói hỗ trợ này.