Mỹ chưng hửng vì dù Nga rút quân nhưng vẫn không kích ác liệt tại SyriaMỹ chưng hửng vì dù Nga rút quân nhưng vẫn không kích ác liệt tại SyriaMỹ chưng hửng vì dù Nga rút quân nhưng vẫn không kích ác liệt tại SyriaMỹ chưng hửng vì dù Nga rút quân nhưng vẫn không kích ác liệt tại SyriaMỹ chưng hửng vì dù Nga rút quân nhưng vẫn không kích ác liệt tại SyriaMỹ chưng hửng vì dù Nga rút quân nhưng vẫn không kích ác liệt tại SyriaMỹ chưng hửng vì dù Nga rút quân nhưng vẫn không kích ác liệt tại SyriaMỹ chưng hửng vì dù Nga rút quân nhưng vẫn không kích ác liệt tại SyriaMỹ chưng hửng vì dù Nga rút quân nhưng vẫn không kích ác liệt tại SyriaMỹ chưng hửng vì dù Nga rút quân nhưng vẫn không kích ác liệt tại SyriaMỹ chưng hửng vì dù Nga rút quân nhưng vẫn không kích ác liệt tại SyriaMỹ chưng hửng vì dù Nga rút quân nhưng vẫn không kích ác liệt tại SyriaMỹ chưng hửng vì dù Nga rút quân nhưng vẫn không kích ác liệt tại SyriaMỹ chưng hửng vì dù Nga rút quân nhưng vẫn không kích ác liệt tại SyriaMỹ chưng hửng vì dù Nga rút quân nhưng vẫn không kích ác liệt tại SyriaMỹ chưng hửng vì dù Nga rút quân nhưng vẫn không kích ác liệt tại SyriaMỹ chưng hửng vì dù Nga rút quân nhưng vẫn không kích ác liệt tại SyriaMỹ chưng hửng vì dù Nga rút quân nhưng vẫn không kích ác liệt tại SyriaMỹ chưng hửng vì dù Nga rút quân nhưng vẫn không kích ác liệt tại SyriaMỹ chưng hửng vì dù Nga rút quân nhưng vẫn không kích ác liệt tại SyriaMỹ chưng hửng vì dù Nga rút quân nhưng vẫn không kích ác liệt tại SyriaMỹ chưng hửng vì dù Nga rút quân nhưng vẫn không kích ác liệt tại SyriaMỹ chưng hửng vì dù Nga rút quân nhưng vẫn không kích ác liệt tại SyriaMỹ chưng hửng vì dù Nga rút quân nhưng vẫn không kích ác liệt tại Syria

Mỹ chưng hửng vì dù Nga rút quân nhưng vẫn không kích ác liệt tại Syria

ANTD.VN - Ngay sau khi Tổng thống Putin tuyên bố chiến thắng IS và ra lệnh rút quân, một số khí tài của Nga đã về nước, mặc dù vậy cường độ không kích tại Syria không hề giảm, điều này khiến Mỹ lo lắng tìm cách đối phó.