Mỹ - Anh - Pháp Mỹ - Anh - Pháp Mỹ - Anh - Pháp Mỹ - Anh - Pháp Mỹ - Anh - Pháp Mỹ - Anh - Pháp Mỹ - Anh - Pháp Mỹ - Anh - Pháp Mỹ - Anh - Pháp Mỹ - Anh - Pháp Mỹ - Anh - Pháp Mỹ - Anh - Pháp Mỹ - Anh - Pháp Mỹ - Anh - Pháp Mỹ - Anh - Pháp Mỹ - Anh - Pháp Mỹ - Anh - Pháp Mỹ - Anh - Pháp Mỹ - Anh - Pháp Mỹ - Anh - Pháp

Mỹ - Anh - Pháp "liên thủ" tấn công: Phòng không Nga - Syria khó bề chống trả

ANTD.VN - Tình hình Trung Đông đang tỏ ra ngày một căng thẳng hơn khi có dấu hiệu cho thấy Anh, Pháp sẽ cùng tham gia không kích lãnh thổ Syria dưới sự dẫn dắt của Mỹ, trong tình cảnh này lực lượng phòng không Nga - Syria sẽ phải đứng trước thử thách cực lớn.