Muốn thu phí toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, VEC phải sửa chữa hết hư hỏng

ANTD.VN - Bộ GTVT yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam phải khắc phục hết hư hỏng trên tuyến cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi rồi mới được tổ chức thu phí hoàn vốn. 

Liên quan đến đề nghị được tổ chức thu phí hoàn vốn trên đoạn còn lại của cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, Bộ GTVT yêu cầu Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) phải sớm hoàn thiện các hạng mục còn lại trong tháng 9/2019.

Để sớm tiến hành tổ chức thu phí đoạn Km65+000 – Km131+500 cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi nhằm giảm gánh nặng tài chính cho Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Bộ GTVT vừa yêu cầu VEC khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn tồn tại trong tháng 9/2019. Các trường hợp khó khăn, bất khả kháng, VEC phải tổng hợp, thống nhất với Tổng cục Đường bộ Việt Nam để báo cáo Bộ GTVT.

Chủ đầu tư phải khắc phục hết hư hỏng mới được thu phí hoàn vốn trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi

Bộ GTVT cũng giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam rà soát lại các điều kiện đảm bảo an toàn khai thác dự án và các trường hợp khó khăn, bất khả kháng, báo cáo Bộ GTVT.

Cục Quản lý xây dựng & chất lượng công trình giao thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về điều kiện đảm bảo an toàn khai thác dự án, các trường hợp khó khăn, bất khả kháng chưa thực hiện được nhưng không ảnh hưởng đến ATGT  trên tuyến, báo cáo Bộ GTVT xem xét điều kiện về ATGT, an toàn khai thác để tổ chức thực hiện thu phí khai thác đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đoạn Km65+00 – Km131+500 (đoạn tuyến xây dựng bằng vốn WB).

Trước đó, từ tháng 11/2018 đến tháng 5/2019, Bộ GTVT đã có 3 công văn yêu cầu VEC khẩn trương hoàn thiện các tồn tại, gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam thẩm định và trình Bộ GTVT phê duyệt phương án tổ chức giao thông tổng thể toàn tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Tuy nhiên, đến thời điểm này Bộ GTVT chưa nhận được báo cáo nào của VEC về nội dung nêu trên. Bộ GTVT yêu cầu VEC khẩn trương, nghiêm túc triển khai, trình Bộ GTVT trong tháng 8/2019.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT đã giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì kiểm tra, rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn khai thác dự án, báo cáo Bộ GTVT xem xét lại việc cho phép thu phí hoàn vốn đoạn tuyến sử dụng vốn JICA (Km0 – Km65) và việc thu phí hoàn vốn đối với đoạn tuyến sử dụng vốn WB (Km65 – Km139+204).

Theo báo cáo của Cục Quản lý xây dựng & chất lượng công trình giao thông và Tổng cục Đường bộ Việt Nam vào đầu tháng 8/2019, trên tuyến cao tốc cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đoạn Km65+00 – Km131+500 vẫn còn một số tồn tại về ATGT đã yêu cầu nhiều lần nhưng chưa được VEC khắc phục.

 Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị khắc phục hết những tồn tại nêu trên trước khi cho phép VEC thực hiện tổ chức thu phí đoạn Km65+000 – Km131+500 đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Đoạn cao tốc Quảng Nam - Quảng Ngãi (Km 65+00 - Km 131+500) thuộc cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) chính thức thông xe từ ngày 2/9/2018.

Sau khi thông xe, VEC dự kiến sẽ thực hiện thu phí để hoàn vốn cùng với đoạn tuyến sử dụng vốn vay JICA đã thông xe và thu phí trước đó.

Tuy nhiên, khi vừa thông xe, tuyến đường xuất hiện một số hư hỏng, gây bức xúc cho xã hội. Vì vậy đến nay đoạn tuyến sử dụng vốn vay WB vẫn chưa được Bộ GTVT cho phép thu phí.