'Mũi tên xanh' của Nhật Bản sẽ bẻ gẫy mọi đòn tấn công bằng tên lửa'Mũi tên xanh' của Nhật Bản sẽ bẻ gẫy mọi đòn tấn công bằng tên lửa'Mũi tên xanh' của Nhật Bản sẽ bẻ gẫy mọi đòn tấn công bằng tên lửa'Mũi tên xanh' của Nhật Bản sẽ bẻ gẫy mọi đòn tấn công bằng tên lửa'Mũi tên xanh' của Nhật Bản sẽ bẻ gẫy mọi đòn tấn công bằng tên lửa'Mũi tên xanh' của Nhật Bản sẽ bẻ gẫy mọi đòn tấn công bằng tên lửa'Mũi tên xanh' của Nhật Bản sẽ bẻ gẫy mọi đòn tấn công bằng tên lửa'Mũi tên xanh' của Nhật Bản sẽ bẻ gẫy mọi đòn tấn công bằng tên lửa'Mũi tên xanh' của Nhật Bản sẽ bẻ gẫy mọi đòn tấn công bằng tên lửa'Mũi tên xanh' của Nhật Bản sẽ bẻ gẫy mọi đòn tấn công bằng tên lửa'Mũi tên xanh' của Nhật Bản sẽ bẻ gẫy mọi đòn tấn công bằng tên lửa'Mũi tên xanh' của Nhật Bản sẽ bẻ gẫy mọi đòn tấn công bằng tên lửa'Mũi tên xanh' của Nhật Bản sẽ bẻ gẫy mọi đòn tấn công bằng tên lửa'Mũi tên xanh' của Nhật Bản sẽ bẻ gẫy mọi đòn tấn công bằng tên lửa'Mũi tên xanh' của Nhật Bản sẽ bẻ gẫy mọi đòn tấn công bằng tên lửa'Mũi tên xanh' của Nhật Bản sẽ bẻ gẫy mọi đòn tấn công bằng tên lửa'Mũi tên xanh' của Nhật Bản sẽ bẻ gẫy mọi đòn tấn công bằng tên lửa'Mũi tên xanh' của Nhật Bản sẽ bẻ gẫy mọi đòn tấn công bằng tên lửa

'Mũi tên xanh' của Nhật Bản sẽ bẻ gẫy mọi đòn tấn công bằng tên lửa

ANTD.VN - Nhật Bản đã quyết định mua hệ thống phòng không tối tân Aegis Ashore với tên lửa SM-6 biệt danh "mũi tên xanh" do Mỹ sản xuất, nhằm ngăn chặn nguy cơ tiềm tàng của các loại tên lửa phóng từ Trung Quốc và Triều Tiên.