• Ký ức bão giông

    Ký ức bão giông

    ANTD.VN - Người dân miền Trung sau những ngày chống chịu với lũ lụt, khi “trạng thái bình thường mới” còn chưa kịp tái lập, nhiều gia đình lại phải căng mình để chống chọi với một hiểm họa mới từ thiên tai mang tên “bão”.