Mùa đông đến, lượng khí tự nhiên hoá lỏng của Nga xuất sang châu Âu đạt đỉnhMùa đông đến, lượng khí tự nhiên hoá lỏng của Nga xuất sang châu Âu đạt đỉnhMùa đông đến, lượng khí tự nhiên hoá lỏng của Nga xuất sang châu Âu đạt đỉnhMùa đông đến, lượng khí tự nhiên hoá lỏng của Nga xuất sang châu Âu đạt đỉnhMùa đông đến, lượng khí tự nhiên hoá lỏng của Nga xuất sang châu Âu đạt đỉnhMùa đông đến, lượng khí tự nhiên hoá lỏng của Nga xuất sang châu Âu đạt đỉnhMùa đông đến, lượng khí tự nhiên hoá lỏng của Nga xuất sang châu Âu đạt đỉnhMùa đông đến, lượng khí tự nhiên hoá lỏng của Nga xuất sang châu Âu đạt đỉnhMùa đông đến, lượng khí tự nhiên hoá lỏng của Nga xuất sang châu Âu đạt đỉnhMùa đông đến, lượng khí tự nhiên hoá lỏng của Nga xuất sang châu Âu đạt đỉnhMùa đông đến, lượng khí tự nhiên hoá lỏng của Nga xuất sang châu Âu đạt đỉnhMùa đông đến, lượng khí tự nhiên hoá lỏng của Nga xuất sang châu Âu đạt đỉnhMùa đông đến, lượng khí tự nhiên hoá lỏng của Nga xuất sang châu Âu đạt đỉnhMùa đông đến, lượng khí tự nhiên hoá lỏng của Nga xuất sang châu Âu đạt đỉnhMùa đông đến, lượng khí tự nhiên hoá lỏng của Nga xuất sang châu Âu đạt đỉnhMùa đông đến, lượng khí tự nhiên hoá lỏng của Nga xuất sang châu Âu đạt đỉnhMùa đông đến, lượng khí tự nhiên hoá lỏng của Nga xuất sang châu Âu đạt đỉnhMùa đông đến, lượng khí tự nhiên hoá lỏng của Nga xuất sang châu Âu đạt đỉnh

Mùa đông đến, lượng khí tự nhiên hoá lỏng của Nga xuất sang châu Âu đạt đỉnh

ANTD.VN - Bất chấp những lời lẽ công khai chống Nga, các nước châu Âu vẫn tiếp tục tích cực nhưng âm thầm mua LNG (khí tự nhiên hóa lỏng) của Nga.