Mỗi người dân là một tuyên truyền viên phổ biến pháp luật

ANTD.VN - Ngày 3/4, CAQ Đống Đa, Hà Nội đã tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác nắm tình hình, tham gia giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; đảm bảo an toàn PCCC và phòng chống lừa đảo qua mạng cho gần 400 công dân, là cán bộ UBND các phường, cán bộ cơ sở làm công tác giải quyết mâu thuẫn, PCCC và phòng chống tội phạm tại địa bàn cơ sở.